Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (SLARA)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady je partnerem projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (zkráceně SLARA; z anglického názvu Specialised Library of Applied Research in Agriculture), který je financován z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
V rámci tohoto projektu byl vědecko-výzkumným pracovníkům ústavu a všem návštěvníkům knihovny umožněn přístup k renomovaným elektronickým informačním zdrojům z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů.

Základní informace:

Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace
Oblast podpory: Propagace a informovanost o výsledcích VaV
Název projektu: Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
Název projektu v angličtině: Specialised Library of Applied Research in Agriculture
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0236
Doba realizace: 1. 3. 2013 – 30. 4. 2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 51 141 617,00 Kč

  • výše příspěvku EU: 43 470 374,45 Kč (85 %)
  • výše příspěvku ze státního rozpočtu: 7 671 242,55 Kč (15 %)

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Agrovýzkum Rapotín, s. r. o.

Web projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Tisková zpráva koordinátora projektu

Informaci o projektu připravila: Mgr. Jitka Součková (publikováno od 14. srpna 2014)

Datum poslední aktualizace stránky: 17. září 2019

 

Elektronické informační zdroje z projektu SLARA:

CAB Abstracts Plus Collection
CAB Abstracts 1973+
CAB Abstracts Archive (1910–1972)
CAB eBooks (2005–2017)
CABI Compendia
OECD Agriculture Statistics
STM Cambridge Journals Online, STM Archive
ProQuest Agriculture Science Collection
Ebrary ebooks
FSTA
O databázích podrobněji

 

vulhm-logo-slara