Projekt řešený s podporou města Hradec Králové (2014-2015)

Pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. – Výzkumné stanice Opočno realizují od října 2014 do února 2015 projekt, který je podporován statutárním městem Hradec Králové:

Název projektu:

Mapování stromového inventáře a hodnocení charakteru mrtvého dřeva na území PP Sítovka

Koordinátor projektu: Ing. Jiří Souček, Ph.D.

Cílem projektu je zmapování stromového inventáře a hodnocení charakteru rozkladu mrtvého dřeva na území Přírodní památky Sítovka (8,37 ha), která se nachází na lesním majetku statutárního města Hradec Králové. Realizace projektu přispěje k vědeckému poznání přirozených procesů vývoje lesních ekosystémů na stanovištích nižších poloh. Výsledky řešení budou využity jednak k environmentální osvětě veřejnosti o významu mrtvého dřeva v lesích a jednak pro vzdělávání a praktickou výuku žáků základních a středních škol na území města. Projekt je realizován s podporou města Hradec Králové z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro rok 2014, a to v rámci finančních příspěvků na péči o životní prostředí města a na ekologické projekty (smlouva č. 2014/1755).

Informaci pro webové stránky připravil: Ing. Jiří Souček, Ph.D.

Datum poslední revize (aktualizace) stránky: 15. července 2019