Projekt řešený s podporou města Hradec Králové (2017)

Pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. – Výzkumné stanice Opočno realizují od února do srpna roku 2017 projekt, který je podporován statutárním městem Hradec Králové:

Název projektu:

Naučná stezka „Funkce lesa“ na území Městských lesů Hradec Králové a. s.

Koordinátor projektu: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.

Cílem projektu je vytvořit podklady a realizovat naučnou stezku zaměřenou na ucelený pohled na les z hlediska jeho funkcí. Asi každý návštěvník lesa cítí, že je pro něho les užitečný, ale málokdo si dokáže vybavit celkový soubor užitků z lesa nejen pro něho, ale pro celou společnost. Naučná stezka populárně naučnou formou strukturovaně představí moderní pojetí funkcí lesa zahrnující funkce tržní (dřevoprodukční, myslivost a chov zvěře), zprostředkovaně tržní (nedřevoprodukční, hydrické, půdoochranné a vzduchoochranné) i netržní (zdravotně hygienické a kulturně naučné), v souladu s Metodikou hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa (Šišák a kol. 2010). Stezku bude tvořit úvodní tabule a 5 specializovaných tabulí zaměřených na sdružené skupiny funkcí dle příbuzného charakteru. Tabule budou obsahovat jak textové, tak i grafické prvky s hlavním důrazem na funkce, které plní lesní porosty na území Městských lesů Hradec Králové, a. s. významnou měrou. Výstupem projektu bude naučná stezka seznamující širokou veřejnost s komplexním pojetím funkcí lesa umístěná v reprezentativní části Městských lesů Hradec Králové, a. s., majetku Statutárního města Hradec Králové. Projekt je realizován s podporou města Hradec Králové z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro rok 2017, a to v rámci finančních příspěvků na péči o životní prostředí města a na ekologické projekty (smlouva č. 2017/0283).

Informaci pro webové stránky připravil: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.

Datum poslední revize (aktualizace) stránky: 15. července 2019