Aktuality

Poradenská činnost – Hybridizace populace divokých prasat v Evropě

V rámci pověření Ministerstva zemědělství poskytuje Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., expertní a poradenskou činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvětu a realizuje informační kampaň pro vlastníky, nájemce, popř. podnájemce lesa a honiteb.