Projekty

Název projektu:Charakterizace genetické struktury autochtonních populací jilmů pomocí DNA analýz, záchrana genofondu a reprodukce in vitro
Číslo:QI92A247
Rok:2009 - 2013
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.
Řešitel: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., doc. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., Mgr. Karel Doležal, Dr.

Popis projektu

Projekt má na základě analýz DNA charakterizovat genetickou diverzitu zbytkových populací jilmů ve vybraných oblastech ČR a na základě zjištěných informací doplnit genovou banku o vhodné klony tak, aby kompletovaly genetickou diverzitu stávající genové banky explantátů. Výsledky projektu bude možné využít pro prognózy vývoje stávajících populací jilmů in situ a pro optimalizaci jejich reprodukce pro uchování a obnovu genových zdrojů. Metodika DNA analýz vypracovaná v průběhu řešení bude využitelná pro definování současných provozních výsadeb.