Projekty

Název projektu:Mapování stromového inventáře v jádrové zóně přírodní památky Černá stráň
Číslo:2016/0224
Rok:2016 - 2016
Poskytovatel:Město Hradec Králové
Koordinátor: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je zmapování stromového inventáře v jádrové části (přes 8 ha) území PP Černá stráň v majetku města Hradec Králové, hospodaří zde Městské lesy Hradec Králové a.s. Projekt navazuje na mapování sousedící PP Sítovka realizované v roce 2014. Stromový inventář na území PP bude zaměřen metodikou plošné provozní inventarizace s využitím technologie FieldMap. Realizace přispěje k zachycení současného stavu území s možností hodnocení jeho vývoje ve vztahu k předmětu ochrany přírody i k poznání přirozených procesů v lesích nižších poloh. Výstupem projektu bude souhrnná zpráva o stavu stromového inventáře v jádrové části PP Černá stráň včetně mapových výstupů. Zjištěné informace přispějí k environmentální osvětě městské veřejnosti o charakteru lesních porostů a významu ochrany v PP Černá stráň. Výstupy bude možné využít i pro praktickou výuku žáků a studentů na území města. Projekt je realizován s podporou města Hradec Králové z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro rok 2016, a to v rámci finančních příspěvků na péči o životní prostředí města a na ekologické projekty (smlouva č. 2012/0224).