Projekty

Název projektu:Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě prasetem divokým
Číslo:TH04030444
Rok:2019 - 2022
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Václav Nárovec, CSc., David Šimek, Dušan Bartoš, Jiří Balcar, doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D., Ing. Milan Coufal
Řešitel cizí:Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti
Spoluřešitel cizí:LST a. s.

Popis projektu

Účelem projektu je vytvoření metodiky pro omezení škod působených divokými prasaty na listnatých výsadbách v lesích. Tato metodika bude založena na rozsáhlé inventarizaci škod a experimentech a bude zahrnovat zhodnocení všech významných faktorů, včetně zkoušek používaných rašelinových substrátů a systémů výživy. Výstupem šetření bude podrobná analýza faktorů, které riziko vzniku škod snižují či zvyšují, a návody na praktická opatření. Hlavním výsledkem bude certifikovaná metodika s termínem dosažení 10/2022. Dílčí výsledky budou uživatelům zpřístupňovány průběžně formou článků v odborném tisku a na internetu.

Další podrobnosti o projektu.