Projekty

Název projektu:Navržení metodických postupů pro zavedení systému kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu vybraných lesnicky významných druhů dřevin použitého pro umělou obnovu lesa pomocí analýz DNA v podmínkách ČR
Číslo:QK1810129
Rok:2018 - 2022
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Eva Pokorná, Ph.D., Ing. Martin Fulín, Ph.D., Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., Ing. Josef Cafourek, Ph.D., Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Kristina Colloredo-Mansfeldová

Popis projektu

Cílem projektu je vypracovat objektivní metodické postupy ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu vybraných lesních dřevin s využitím DNA analýz využitelných jednak pro kontrolní systémy státu a jednak pro zvýšení spotřebitelské ochrany vlastníků lesa a producentů sazenic. Vypracovaný systém bude fungovat na základě porovnávání genetických kompozic oddílů sadebního materiálu uváděného do oběhu a odebraných referenčních vzorků. Nastavení objektivního způsobu kontroly deklarovaného původu je i součástí plnění povinností ČR jako členské země EU vytvářet kontrolní systémy se zachováním pravdivé identity v celém průběhu nakládání s lesním reprodukčním materiálem. Současný kontrolní systém státu je postaven pouze na kontrole správnosti vedení evidencí.

Výstup projektu certifikovaná metodika (10. 11. 2020):

Určování klonově identických jedinců modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) a sledování jejich diverzity na základě analýz u mikrosatelitových markerů

Informace vložil: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.

Datum poslední aktualizace: 10. 11. 2020 (14:21 h)

Výstup projektu certifikovaná metodika (26. 11. 2021):

Metodika využití DNA markerů pro systém kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu smrku ztepilého

Informace vložil: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.

Datum poslední aktualizace: 26. 11. 2021 (13:42 h)