Projekty

Název projektu:Obsahy sloučenin hliníku v lesních v lesních půdách – identifikace problémových lokalit, metody omezení degradačních změn v půdách, možnosti hospodaření pro udržení produkční a ostatních funkcí lesa
Číslo:QI92A216
Rok:2009 - 2013
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Luboš Borůvka
Řešitel cizí:ČZU

Popis projektu

Na vybraných plochách ve smrkových a bukových porostech jsou analýzy projektu BIOSOIL doplněny o stanovení jednotlivých specií hliníku, jsou odebírány vzorky kořenů, u kterých je stanovována životnost, množství a kvalita mykorhiz a poměr Ca/Al, obsah přístupného Al ve výluhu BaCl2 se zastoupením jednotlivých specií a toxických forem tohoto prvku. Na základě zjištěných výsledků bude zhodnocen vliv výskytu toxických forem hliníku na stav a životnost kořenů a na celkový zdravotní stav hodnocených porostů smrku a buku. Projekt je řešen ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou – fakultou agrobiologie, potravních a přírodních zdrojů.