Projekty

Název projektu:Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční spolupráce
Číslo:INTERREG BY-CZ 70
Rok:2017 - 2019
Poskytovatel:MEZINÁRODNÍ
Koordinátor: Ing. Radek Novotný, Ph.D.
Řešitel: Ing. Radek Novotný, Ph.D., Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel cizí:IKomStiftland, öffentlicher Zweckverband
Spoluřešitel cizí:Technologiezentrum Energie Ruhstorf, CHEVAK Cheb, a. s., VÚLHM a další

Popis projektu

Cílem projektu je vyhodnotit možnosti využití kalů z čistíren odpadních vod a navrhnout postupy jeho víceúčelového využití v cílovém regionu.