Projekty

Název projektu:Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa
Číslo:TH02030253
Rok:2017 - 2019
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Václav Nárovec, CSc., Dušan Bartoš, David Šimek, Ing. Přemysl Němec, Ing. Luďka Čížková, Ph.D., Ing. Petr Martinec, Martin Slovák
Řešitel cizí:Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem

Popis projektu

Cílem projektového výstupu (certifikované metodiky) je poskytnout vlastníkům a správcům lesních majetků, jakož i lesnickým firmám (fyzickým a právnickým osobám), které podnikají v oblasti zajišťování a komplexních dodávek pěstebních (zalesňovacích) prací, a rovněž také všem subjektům, podílejícím se na kontrole obchodovatelné kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD), soubor metodických doporučení a praktických návrhů (postupů) pro určování morfologických vad a jakosti u školkařských výpěstků, uváděných do oběhu podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin; zkr. ZORM). Nejdůležitější prováděcí předpis ZORM, kterým je vyhláška Ministerstva zemědělství č. 29/2004 Sb. ze dne 20. ledna 2004, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin v platném znění, projekt interpretuje z hlediska určujících jakostních vad a zavedených postupů hodnocení obchodovatelné kvality SMLD, a to se zřetelem na nové poznatky a potřeby lesního hospodářství.

Přehled projektových výstupů.