Projekty

Název projektu:Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek – druhá etapa
Číslo:TH04030346
Rok:2019 - 2022
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Václav Nárovec, CSc., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., David Šimek, Jiří Balcar, Ing. Přemysl Němec
Řešitel cizí:LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem

Popis projektu

Účelem projektu je vytvoření metodiky (příručky) pro udržitelné hospodaření na půdách lesních školek a pro výběr (optimalizaci) systémů hnojení při pěstování prostokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. Metodika bude založena na rozsáhlé inventarizaci ukazatelů půdní úrodnosti a také na hnojařských experimentech. Práce bude zahrnovat zhodnocení všech významných faktorů, včetně testování (vyhodnocování) půd a systémů výživy. Výstupem šetření budou podrobná doporučení pro pěstování plodin zeleného hnojení, pro základní hnojení půd a pro operativní přihnojování produkce lesních dřevin. Projekt navazuje na řešení úkolu TA04021467 Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek (z období let 2014-2017).