Projekty

Název projektu:Příprava transgenních linií smrku toxických pro kůrovcovité
Číslo:QH71290
Rok:2007 - 2011
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Miloš Knížek, Ph.D.
Řešitel: Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., doc. RNDr. Josef Vlasák, CSc.

Popis projektu

Bacillus thuringiensis tenebrionis gen cry3A pro delta-endotoxin bude kompletně rekonstruován pro vysokou expresi ve smrku. Plánovány jsou i modifikace aminokyselin ve smyčce 1 domény II, které by měly zvýšit toxicitu ke kůrovci. Modifikované verze genu budou exprimovány v E. coli a toxicita preparátů bude testována in vivo. Budou připraveny a charakterizovány transgenní embryogenní linie smrku, produkující modifikované delta- endotoxiny.