Projekty

Název projektu:Produkce a užití jednoletých semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm
Číslo:TA02020335
Rok:2012 - 2015
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Václav Nárovec, CSc., doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., David Šimek, Dušan Bartoš, Ing. Přemysl Němec, Ing. Martin Dubský, Ph.D.
Řešitel cizí:LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem

Popis projektu

Součástí trendů rozvoje tuzemského lesního školkařství v období po roce 2012 je i pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. Tato subkategorie sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) byla v roce 2012 nově zařazena do sortimentu SMLD, nabízeného v České republice podle revidovaného znění české technické normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Výzkumné řešení popisovaného realizačního projektu zahrnovalo nejdůležitější technologické aspekty pěstování tohoto specifického a nově požadovaného typu SMLD v tuzemských lesních školkách. Doporučení a návrhy metodických postupů pro jednoleté pěstování krytokořenných výpěstků listnatých druhů dřevin výškové třídy 51–80 cm vycházejí z experimentálního ověřování, které se s finanční podporou Technologické agentury České republiky (TA ČR) uskutečnilo v letech 2012 až 2015 ve školkařském zázemí Výzkumné stanice Opočno a ve školkařských provozech a zařízeních společnosti LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem.   (Podrobnosti již ukončeného výzkumného projektu rozvádí v roce 2014 publikovaná certifikovaná metodika…, která byla později v roce 2018 doplněna o nové poznatky a opakovaně na žádost výrobní praxe publikována ve 2. doplněném vydání).

Přehled projektových výstupů.