Projekty

Název projektu:Spoluúčast ČR při hodnocení genetických zdrojů buku lesního (Fagus sylvatica L.) v Evropě za účelem posouzení jejich využití v lesnictví v období předpokládaných klimatických změn
Číslo:COST OC08009
Rok:2008 - 2010
Poskytovatel:MŠMT
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. Jiří Čáp, Ing. Bc. Jaroslav Dostál, Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Popis projektu

Předmětem řešení projektu byla realizace biometrických měření, fenotypového hodnocení a fenologického sledování na mezinárodních provenienčních plochách s bukem lesním II. a III. série IUFRO založených v letech 1995 a 1998, včetně vyhodnocení růstu zahraničních proveniencí na dalších národních plochách obdobného charakteru, kde byly v době řešení projektu k dispozici aktuální výsledky měření. Cílem hodnocení potomstev zahraničních dílčích populací buku lesního v podmínkách České republiky bylo jednak získání informací o geneticky podmíněné proměnlivosti buku lesního, ale zejména získání potřebných informací o reakcích buku lesního na předpokládané klimatické změny (ke kterým ostatně již v současnosti dochází) v souladu s cílem mezinárodního projektu COST Action E52 „Evaluation of beech genetic resources for sustainable forestry“ (2006 – 2010), kterého se účastnilo 20 evropských zemí, včetně ČR.