Projekty

Název projektu:Stabilizace a vývoj populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v České republice na základě norských zkušeností
Číslo:1056282019
Rok:2020 - 2020
Poskytovatel:SFŽP – Norské fondy
Koordinátor: Ing. Rostislav Linda
Řešitel: Ing. Rostislav Linda, Ing. Jan Cukor, Ph.D., Ing. František Havránek, CSc., Jørgen Rosvold, Erlend B. Nilsen
Spoluřešitel cizí:Norwegian Institute for Nature Research – NINA

Popis projektu

Hlavním cílem této iniciativy bylo syntetizovat a poskytnout přehled hlavních příčin úbytku populací tetřívka obecného v České republice za účelem zjištění potenciálu nově vytvořených stanovišť v lesních porostech vzniklých kvůli probíhající kůrovcové kalamitě pro tetřívka obecného. Druhým cílem projektu je seznámení českého výzkumného týmu s biologií, managementem a monitorováním populace tetřívka v Norsku. Projekt se také zaměřil na navázání spolupráce mezi VÚLHM a NINA.