Projekty

Název projektu:Stav lesních půd jako určující faktor vývoje zdravotního stavu, biodiverzity a naplňování produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa
Číslo:QI112A168
Rok:2011 - 2014
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Radek Novotný, Ph.D.
Řešitel: Ing. Radek Novotný, Ph.D., RNDr. Václav Buriánek, Ing. Věra Fadrhonsová, Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Ing. Zora Lachmanová, Ph.D., doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., RNDr. Hůnová, RNDr. Skořepová, Doc. Zapletal
Spoluřešitel cizí:ČHMÚ (RNDr. Hůnová), ČGS (RNDr. Skořepová), Ekotoxa (Doc. Zapletal)

Popis projektu

Projekt je zaměřen na aktuální problematiku kritických zátěží lesních půd a jejich překračování. Cílem je poskytnout nutné informace a podklady pro stanovení aktuální hodnoty kritických zátěží a úrovně jejich překračování v lesních porostech v ČR a dále pro posouzení vypovídací schoposti o stavu půd, jak je prezentována současným typologickým systémem. Projekt poskytne aktuální pohled na situaci a po kalibraci na měřená data umožní zpracovat aktualizované mapy překračování kritické zátěže lesních půd.