Projekty

Název projektu:Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově
Číslo:QJ1220331
Rok:2012 - 2016
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Václav Nárovec, CSc., Ing. Pavel Burda, Ph.D., David Šimek, Dušan Bartoš, Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze

Popis projektu

Clem řešení projektu bylo definovat zásady produkce poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách, následně ověřit tuto technologii v provozních podmínkách vvybraných lesních školek, otestovat a funkčně doladit mechanizovaný způsob výsadby poloodrostků a odrostků nové generace na vhodných stanovištích a současně porovnat jej s tradiční manuální výsadbou. Produkce poloodrostků a odrostků nové generace přitom klade důraz na rozvoj kořenových systémů školkařských výpěstků, neboť požadavkem je koncentrovaný a pod rostlinu uložený kořenový systém, bohatý na jemné svazčité kořeny, které jsou je základem pro progresivní odrůstání po výsadbě na trvalé stanoviště. V roce 2014 řešitelé projektu předložili k certifikaci metodiku, která technologii pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách detailně popisuje (Burda, Nárovcová, Nárovec, Kuneš, Baláš a Machovič 2014).

Podrobnosti o projektových výstupech.