Projekty

Název projektu:Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin
Číslo:QJ1630301
Rok:2016 - 2018
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Eva Pokorná, Ph.D.
Řešitel: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Eva Pokorná, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.
Řešitel cizí:Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Spoluřešitel cizí:Chmelařský institut s.r.o.; MENDELU; OSEVA s.r.o.; VÚ bramborářský Havl.

Popis projektu

Cílem projektu je vyřešit komplexně problematiku bezpečného uchování vegetativně množených rostlin v ultranízkých teplotách za pomoci vyvinutí nových efektivních biotechnologických metod pro kryokonzervaci významných vegetativně množených plodin a lesních dřevin v ČR. Zároveň je snahou vyvinout metody sloužící k uchování vybraných položek v Národní bance explantátů lesních dřevin a České kryobance plodin, včetně zabezpečení kolekcí prostřednictvím „safe duplicate“ i pro uznání European Accession. Nově vyvinuté postupy budou využity pro uchování biodiverzity zemědělských plodin v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity, a pro kryoprezervaci lesních dřevin v rámci Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin.