Projekty

Název projektu:Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku, jedle v podmínkách LS Ledeč
Číslo:O- 5/2008
Rok:2008 - 2011
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Radek Novotný, Ph.D.
Řešitel: Ing. Radek Novotný, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. František Lorenc, Ph.D., doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Jiří Kulhavý
Řešitel cizí:VÚLHM
Spoluřešitel cizí:Mendelu Brno

Popis projektu

Cílem projektu bylo vyhodnotit vliv vrstvy drti ze zpracování těžebních zbytků na růst sazenic a následně stanovit optimální postupy pro drcení klestu a zalesňování na takto ošetřených lokalitách. V rámci řešení projektu byl sledován stav a případné změny v chemismu půdy, výživa sazenic a jejich zdravotní stav a přírůst. Dále byly hodnoceny vybrané fyzikální vlastnosti půdy, meteorologické parametry, dekompoziční procesy i stav biotických faktorů. Závěrečná zpráva projektu je umístěna na www.lesycr.cz.