Projekty

Název projektu:Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině
Číslo:QK1810415
Rok:2018 - 2022
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., Ing. Jakub Černý, Ing. Věra Fadrhonsová, Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. František Šach , CSc., Ing. Ondřej Špulák , Ph.D., Ing. Zdeněk Vícha
Spoluřešitel cizí:Mendelova univerzita Brno, Jan Kolowrat Krakowský

Popis projektu

Cílem projektu je zpracovat modelové kvantifikace parametrů vodní bilance v lesních porostech v závislosti na stanovišti, druhové skladbě a způsobu obhospodařování lesů pro dešťové i sněhové srážky s využitím dlouhodobých řad sledování i aktuálních měření. Shrnutí a publikace výsledků o vlivu lesních porostů na mikroklima a mezoklima. Doporučení postupů LH pro udržení/zlepšení hydrologických funkcí lesů.

Výstupy projektu:

Historie lesnického managementu malých lesních povodí, soubor map, 2019

Voda v lesních ekosystémech, kniha, 2022

Pěstební postupy na podporu a úpravu složek vodní bilance ke zvýšení dostupnosti vody pro lesní porosty, certifikovaná metodika, 2022