Projekty

Název projektu:Využití genových základen jedle bělokoré v komplexu výzkumných opatření k záchraně a reprodukci genových zdrojů této dřeviny v LH ČR
Číslo:QI92A248
Rok:2009 - 2013
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. František Beran, RNDr. Václav Buriánek, Ing. Jiří Čáp, Ing. Bc. Jaroslav Dostál, Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Popis projektu

V projektu byla věnována pozornost problematice jedle bělokoré, resp. cenným autochtonním původním porostům této dřeviny, které jsou v současné době v ČR již většinou registrovány v genových základnách vyhlášených jak pro jedli bělokorou jako hlavní zájmovou dřevinu, tak i v genových základnách, kde jedle bělokorá představuje jednu z více zájmových dřevin. Řešení projektu spočívalo v realizaci těchto dílčích cílů: 1) Na základě revize genových základen byl posouzen jejich současný stav a úspěšnost dílčích opatření orientovaných zejména na indukci a zajištění přirozené obnovy jako hlavního obnovního způsobu v genových základnách. 2) Jako doplňující informace byly souhrnně zpracovány a vyhodnoceny výsledky hodnocení potomstev dílčích populací jedle bělokoré registrovaných v genových základnách, které jsou ověřovány na dosud založených provenienčních plochách. 3) V rámci aplikace moderních metod molekulární biologie (analýzy isoenzymů) byly realizovány další fáze výzkumných aktivit zaměřených na ověřování geneticky podmíněné variability vybraných populací jedle bělokoré v genových základnách na území ČR. 4) Byly realizovány aktivity orientované na přípravu a vlastní založení nové série ověřovacích ploch s potomstvy hodnotných dílčích místních populací jedle bělokoré z genových základen s cílem získat další informace o jejich geneticky podmíněné proměnlivosti.