Projekty

Název projektu:Využití vegetativních variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa v Krušných horách
Číslo:QJ1520300
Rok:2015 - 2018
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. František Beran, Ing. Jiří Čáp, Ing. Bc. Jaroslav Dostál, Ing. Martin Fulín, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:ML Chomutov, p. o.; Lesy Jáchymov, p. o.; Lesy Města Jirkova, p. o.; PEXÍDR, s r. o.

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na řešení problematiky související se záchranou a reprodukcí unikátních autochtonních genetických zdrojů smrku ztepilého krušnohorského původu, které nejdéle odolávaly destruktivnímu vlivu imisí, a které se podařilo zachovat v podmínkách ex situ na lokalitách ve středních Čechách. Spoluúčastníky a uživateli výsledků projektu byly Městské lesy Chomutov, p. o., Lesy Jáchymov, s. r. o., Lesy Města Jirkova, p. o. a Městské lesy Klášterec nad Ohří (tato organizace v projektu vystupovala pouze jako uživatel). V plánu řešení projektu bylo zahrnuto založení tří výzkumných ploch v Krušných horách, na kterých budou ověřovány geneticky podmíněné charakteristiky vegetativních variant rezistentních forem krušnohorského smrku. Dále bylo plánováno založení dvou semenných sadů in situ a ex situ, a dvou matečnic in situ a ex situ k produkci generativního a vegetativního reprodukčního materiálu rezistentních forem krušnohorského smrku. Pěstitelem sadebního materiálu k založení a vylepšování uvedených výsadeb je společnost PEXÍDR, s. r. o., další spoluúčastník a uživatel výsledků projektu. V rámci analýz DNA bylo v plánu projektu  získat nové informace o genetických charakteristikách vegetativních variant krušnohorského smrku.