Aktuality

Seminář o tisu červeném II

21. – 22. září 2023 uspořádaly
Český svaz ochránců přírody, ZO 32/10 MELES
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Čmelák – společnost přátel přírody
AOPK ČR – RP Liberecko, Správa CHKO Lužické hory
za podpory Ministerstva zemědělství ČR

odborný seminář
MANAGEMENT TISU ČERVENÉHO II
který se konal, v lokalitě Horní Světlá v Lužických horách

Cílem letošního setkání věnovaného managementu zvláště chráněného tisu červeného byla především snaha o upevnění vznikající platformy usnadňující vzájemnou spolupráci, výměnu kontaktů, aktuálních informací a empirických zkušeností mezi pracovníky různých organizací profesionálně či dobrovolně se zabývajícími domácími populacemi této silně ohrožené lesní dřeviny. Jedním z dokladů úspěšnosti těchto snah byla i organizace tohoto semináře.

Část přednesených prezentací a sborník ke stažení

Bližší informace: Ing. Petr Novotný, Ph.D., e-mail: pnovotny@vulhm.cz