Aktuality

Seminář Příprava záchranného programu pro zvonovec liliolistý, 1. října, Strnady

Projekt Záchranný program pro zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia), reg. č. MGSII17, je realizován za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto semináře je výhradně odpovědná AOPK ČR a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.