SLARA – Specialised Library of Applied Research in Agriculture

VÚLHM, v. v. i. Strnady je jedním z partnerů knihovnického projektu SLARA (Specialised Library of Applied Research in Agriculture), jehož realizace byla zahájena 1. března 2013 a jehož ústředním tématem (cílem projektu) je „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“. Projekt SLARA koordinuje společnost Agrovýzkum Rapotín s. r. o. a bude realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), výzva 4.3 – Vybavení odborných a vědeckých oborových knihoven.

Připravila: Mgr. Jitka Součková, Výzkumná stanice Opočno

Poslední změna: 24. června 2019