Aktuality

Výzkum introdukovaných dřevin

Dne 31. října uspořádal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. seminář na téma Aktuální poznatky z výzkumu introdukovaných dřevin. Jeho cílem bylo poskytnout aktuální informace související s využíváním introdukovaných dřevin v lesním hospodářství ČR, zejména představit výsledky hodnocení provenienčních pokusů založených VÚLHM, v. v. i. Zazněly zde tyto přednášky, prezentace jsou ke stažení.

Informace o mezinárodním projektu COST Action FP 1403 (NNEXT), Ing. Josef Frýdl, CSc., VÚLHM, v. v. i., Strnady

Problematika invazních dřevin v Česku, RNDr. Václav Buriánek, VÚLHM, v. v. i., Strnady

Hodnocení růstu proveniencí smrku černého, Ing. Bc. Jaroslav Dostál, VÚLHM, v. v. i., Strnady

Srovnání růstu generativních potomstev douglasky tisolisté, Bc. Jiří Tomec, FLD ČZU v Praze

Perspektivy budoucího pěstování borovice černé a borovice těžké v ČR, Ing. Martin Fulín, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., Strnady

Borovice pokroucená z hlediska možného využití v ČR – shrnutí, Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Martin Fulín, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., Strnady

Ořechovec Carya ovata – mohl by mít v ČR perspektivu?, Filip Vomáčka, MBÚ AV ČR, v. v. i.

Srovnání růstu různých taxonů jedlí na třech lokalitách ve věku 35–44 let, Ing. Jiří Čáp, VÚLHM, v. v. i., Strnady

Aktuální poznatky z domácího provenienčního výzkumu douglasky tisolisté, Ing. František Beran, VÚLHM, v. v. i., Strnady

Mikropropagace ořešáku královského in vitro, Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., VÚLHM, v. v. i., Strnady

Možnost identifikace neznámého původu generativních potomstev douglasky tisolisté, Filip Vomáčka, MBÚ AV ČR, v. v. i.

Úvodní foto: Borovice pokroucená na provenienční ploše, archiv VÚLHM

Foto: zmlazení douglasky tisolisté v lesích u Hradce Králové, archiv VÚLHM