ZLV Online

Název článku:Akumulace humusu a živin pod mladými porosty smrku ztepilého v ochranném pásmu vodních zdrojů v Krušných horách
Číslo:Special
Rok:2009
Autor:Jiří Novák, Marian Slodičák, David Dušek

Popis článku

Akumulace humusu a živin pod mladými porosty smrku ztepilého v ochranném pásmu vodních zdrojů v Krušných horách.
[Humus and nutrients accumulation under young Norway spruce stands in protective zone of water resources in the Krušné hory Mts.] 37 - 42.