ZLV Online

Název článku:Analýza druhového spektra hub v arboretu Kostelec nad Černými lesy
Číslo:Special
Rok:2007
Autor:Zdeněk Přikryl, Dana Čížková

Popis článku

Analýza druhového spektra hub v arboretu Kostelec nad Černými lesy.
[An analysis of fungi species in the arboretum Kostelec nad Černými lesy] 1 - 7.