ZLV Online

Název článku:Analýza přístupů pro hodnocení ekonomické efektivnosti hospodářského tvaru lesa nízkého v podmínkách ČR
Číslo:1
Rok:2012
Autor:Luděk Šišák

Popis článku

Analýza přístupů pro hodnocení ekonomické efektivnosti hospodářského tvaru lesa nízkého v podmínkách ČR.
[Analysis of approaches to valuation of economic effectiveness of low forest management in conditions of the Czech Republic] 56 - 62.