ZLV Online

Název článku:Analýza seznamu zvláště chráněných druhů rostlin České republiky ve vztahu k lesům a lesnictví
Číslo:2
Rok:2022
Autor:Petr Kjučukov, Petr Karlík, Jeňýk Hofmeister

Popis článku

Analýza seznamu zvláště chráněných druhů rostlin České republiky ve vztahu k lesům a lesnictví
[Analysis of Czech protected plant species in relation to forests and forestry] 110-121