ZLV Online

Název článku:Analýza úrazovosti v lesním hospodářství a problémů s ní spojených
Číslo:2
Rok:2014
Autor:Alexandr Fanta, Luděk Šišák

Popis článku

Analýza úrazovosti v lesním hospodářství a problémů s ní spojených.
[Analysis of injury rate development in forestry and associated problems] 79 - 85.