ZLV Online

Název článku:Analýza výkonových noriem a spotreby času lesných kolesových traktorov na území Slovenskej republiky
Číslo:1
Rok:2021
Autor:Lukáš Orlovský, Valéria Messingerová

Popis článku

Analýza výkonových noriem a spotreby času lesných kolesových traktorov na území Slovenskej republiky
[Analysis of performance standards and time consumption of forest skidders in the Slovak Republic] 36-48