ZLV Online

Název článku:Diferenciální znaky druhů Eurytoma morio BOHEMAN, 1836 a Eurytoma arctica THOMSON, 1876 (Hymenoptera: Eurytomidae)
Číslo:Special
Rok:2008
Autor:Oto Nakládal

Popis článku

Diferenciální znaky druhů Eurytoma morio BOHEMAN, 1836 a Eurytoma arctica THOMSON, 1876 (Hymenoptera: Eurytomidae).
[Differential characters of Eurytoma morio BOHEMAN, 1863 and Eurytoma arctica THOMSON, 1876 (Hymenoptera: Eurytomidae)] 6 - 11.