ZLV Online

Název článku:Dopad výchovy na kvantitatívnu produkciu bukovej (Fagus sylvatica L.) žŕdkoviny v oblasti Vihorlatských vrchov (Slovensko)
Číslo:3
Rok:2014
Autor:Igor Štefančík, Stanislav Vacek, Vilém Podrázský, Tomáš Klouček

Popis článku

Dopad výchovy na kvantitatívnu produkciu bukovej (Fagus sylvatica L.) žŕdkoviny v oblasti Vihorlatských vrchov (Slovensko).
[Effect of tending on quantitative production of beech (Fagus sylvatica L.) pole stage stand in the Vihorlat Mts. region (Slovakia)] 198 - 204.