ZLV Online

Název článku:Douglaska tisolistá a její funkční účinky na zalesněných zemědělských půdách
Číslo:1
Rok:2010
Autor:Vilém Podrázský, Jiří Remeš, Pavel Tauchman, Vlastimil Hart

Popis článku

Douglaska tisolistá a její funkční účinky na zalesněných zemědělských půdách.
[Douglas fir and its function effects on afforested agricultural lands] 12 - 18.