ZLV Online

Název článku:Druhová diverzita a bohatost v lesích s různým typem hospodaření
Číslo:Special
Rok:2010
Autor:Karel Matějka, Jiří Viewegh

Popis článku

Druhová diverzita a bohatost v lesích s různým typem hospodaření.
[Species diversity and richness in forests under different management practices] 28 - 39.