ZLV Online

Název článku:Dynamika růstu řízkovanců buku při umělé obnově lesa
Číslo:4
Rok:2009
Autor:Antonín Jurásek, Jan Leugner

Popis článku

Dynamika růstu řízkovanců buku při umělé obnově lesa.
[Growth dynamics of beech cuttings in artificial regeneration] 241 - 247.