ZLV Online

Název článku:Efektívnosť z rozsahu dodávateľov služieb v lesnom hospodárstve Slovenska
Číslo:3
Rok:2019
Autor:Miroslav Kovalčík

Popis článku

Efektívnosť z rozsahu dodávateľov služieb v lesnom hospodárstve Slovenska.
[Scale efficiency of forest contractors in Slovak forestry] 117-124