ZLV Online

Název článku:Ekonomické aspekty druhového složení první generace lesa na bývalé zemědělské půdě
Číslo:1
Rok:2007
Autor:Jan Bartoš, František Šach, Dušan Kacálek, Vladimír Černohous

Popis článku

Ekonomické aspekty druhového složení první generace lesa na bývalé zemědělské půdě.
[Tree composition of first-generation forest on afforested agricultural land from economical viewpoint] 11 - 17.