ZLV Online

Název článku:Experiment s porostní výchovou smrku ztepilého – Bruntál (1964)
Číslo:2
Rok:2007
Autor:Marian Slodičák, Jiří Novák

Popis článku

Experiment s porostní výchovou smrku ztepilého - Bruntál (1964).
[Norway spruce thinning experiment - Series Bruntál (1964)] 97 - 104.