ZLV Online

Název článku:Experiment s porostní výchovou smrku ztepilého – Planá (1969)
Číslo:3
Rok:2007
Autor:Marian Slodičák, Jiří Novák

Popis článku

Experiment s porostní výchovou smrku ztepilého – Planá (1969).
[Norway spruce thinning experiment – Series Planá (1969) 179 - 187.