ZLV Online

Název článku:Experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého – Polička I a Polička II (1964)
Číslo:2
Rok:2007
Autor:Marian Slodičák, Jiří Novák

Popis článku

Experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého - Polička I a Polička II (1964).
[Norway spruce thinning experiments - Series Polička I and Polička II (1964)] 79 - 89.