ZLV Online

Název článku:Genetická struktura dvou částí porostu smrku ztepilého při horní hranici lesa na území KRNAP
Číslo:4
Rok:2009
Autor:Ondřej Ivanek, Karel Matějka, Petr Novotný

Popis článku

Genetická struktura dvou částí porostu smrku ztepilého při horní hranici lesa na území KRNAP.
[Genetic structure of two parts of Norway spruce stand near the alpine forest limit in the Krkonoše National Park] 300 - 306.