ZLV Online

Název článku:Hodnocení variability růstu směsí klonů smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v horských podmínkách
Číslo:1
Rok:2010
Autor:Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová

Popis článku

Hodnocení variability růstu směsí klonů smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v horských podmínkách.
[Growth variability assessment in clone mixtures of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in mountain conditions] 26 - 32.