ZLV Online

Název článku:Hodnocení výzkumné provenienční plochy s olší lepkavou (Alnus glutinosa /L./ GAERTN.) č. 44 – Litovel, Březina ve věku 41 let
Číslo:3
Rok:2011
Autor:Václav Buriánek, Petr Novotný

Popis článku

Hodnocení výzkumné provenienční plochy s olší lepkavou (Alnus glutinosa /L./ GAERTN.) č. 44 – Litovel, Březina ve věku 41 let.
[Evaluation of provenance plot with black ader (Alnus glutinosa /L./ GAERTN.) No. 44 – Litovel, Březina at the age of 41 years] 157 - 167.