ZLV Online

Název článku:Hodnotenie vplyvu podzemnej vody na rast a objemovú produkciu topoľa ´Pannonia´v intenzívnych kultúrach na Východoslovenskej nížine
Číslo:1
Rok:2008
Autor:Štefan Kohán

Popis článku

Hodnotenie vplyvu podzemnej vody na rast a objemovú produkciu topoľa ´Pannonia´v intenzívnych kultúrach na Východoslovenskej nížine.
[Influence of groundwater on growth and volume production of poplar ´Pannonia´in intensive cultures in the Eastern Slovak lowland] 1 - 6.