ZLV Online

Název článku:Hodnotenie vývoja lesnej kultúry buka lesného a smreka obyčajného päť rokov po aplikácii mykoríznych a hydroabsorpčných prípravkov pri výsadbe
Číslo:2
Rok:2019
Autor:Ivan Repáč

Popis článku

Hodnotenie vývoja lesnej kultúry buka lesného a smreka obyčajného päť rokov po aplikácii mykoríznych a hydroabsorpčných prípravkov pri výsadbe.
[Estimation of development of European beech and Norway spruce plantations five years after application of mycorrhizal and water-holding additives at planting] 57-64