ZLV Online

Název článku:Inventarizace a potenciál využití vtroušených jedinců buku lesního a dubu letního při přeměně druhové skladby smrkových monokultur Národního parku České Švýcarsko
Číslo:2
Rok:2014
Autor:Barbora Kučeravá, Jiří Remeš

Popis článku

Inventarizace a potenciál využití vtroušených jedinců buku lesního a dubu letního při přeměně druhové skladby smrkových monokultur Národního parku České Švýcarsko.
[Inventory and potential utilization of scattered individuals of European beech and pedunculate oak in conversion of species composition of spruce monoculture in the Bohemian Switzerland National Park] 109 - 116.