ZLV Online

Název článku:Je předosevní příprava osiva douglasky tisolisté nezbytná?
Číslo:1
Rok:2012
Autor:Antonín Martiník, Eva Palátová

Popis článku

Je předosevní příprava osiva douglasky tisolisté nezbytná?
[Is the pre-sowing treatment of Douglas fir seed material necessary?] 47 - 55.